1
عشاق‌نامه
01:16
2
زلف آشفته سری...
2:42
3
ایا لعل بدخشانی
2:43
4
رازی است میان ما
3:19
5
آن روزها، گذران، آفتاب می‌شود
19:10
6
ای وصل تو آب زندگانی
02:36
7
فروغ
07:14
8
فلفل نبین چه ریزه
05:02
9
داستان پادشاه و پسرش
02:24
10
داستانی از مولانا
03:22
11
داستانی از بایزید
02:23
12
ابراهیم ادهم
08:37
13
کنج‌آباد- داستان اول
09:31
14
بنشینم و صبر پیش گیرم-بخش نخست
19:49
15
قطعه‌ی اول- رباعیات خیام
02:38
16
Hungarian Dances
3:13
17
Day One
3:19
18
The Forgotten
5:08
19
Wind
4:03
20
Melting of Snow
5:48