1
نهاوند
۵:۲۶
2
سرو مخفی
۶:۲۹
3
بِنت الشَلَبیِّة
۲:۵۰
4
تنها صداست که می‌ماند
۴:۵۷
5
أعطینی مائ
۴:۵۱
6
تشویش
۳:۰۸
7
والس بزرگ
۶:۵۲
8
عقل سرخ
۲:۳۱
9
حکایت
۶:۵۲
10
تا عَدَم
۵:۱۷
11
خلسه
۳:۳۰
12
ز گریه مردم چشمم نشسته در خون است
۳:۰۰
13
بنشینم و صبر پیش گیرم-بخش نخست
19:49