چنین مست

پویا سرایی، مصباح قمصری

17 شهریور 1397

آهنگساز: پویا سرایی
تنظیم‌کننده: مصباح قمصری

زمان نهایی اثر: ۴۲ دقیقه

پخش تمامی قطعه‌ها
1
حنا
2
نگاه
3
پندار
4
بیات ترک
5
اشتیاق
6
عقل سرخ
7
دلدار
8
جانان
9
مقدمه
10
زورقی بر موج خون (۱)
11
زورقی بر موج خون (۲)