حمزه سیا

17 شهریور 1397

موسیقیِ حمزه مقدم

آواها: بهمن افراسیابی، سامان عبودیان نصاری، حامد عبودیان نصاری، محمدرضا مقدم

زمان نهایی اثر: ۵۲ دقیقه

پخش تمامی قطعه‌ها
1
بسم الله
2
بَحری (هه‌نا هه‌نا)
3
نوبان (۱) (طنبورا یالاهه)
4
نوبان (۲)
5
سنج‌ْدمام
6
گلو یاالله
7
بندر
8
کاسوره
9
حَبَشی (وادویه و دادویه)
10
إعطینی مای