غزل‌خوانی حافظ

ارژنگ آقاجری و فرزان شارقی

01 دی 1398

غزل‌خوان: ارژنگ آقاجری
سه‌تار: امیرفرزان شارقی

زمان نهایی اثر: ۲۹ دقیقه

پخش تمامی قطعه‌ها
1
اگر نه باده
2
همای اوج سعادت
3
نشد
4
ز گریه مردم چشم‌ام نشسته در خون است
5
مرا چشمی‌ست خون‌افشان
6
دلبر برفت
7
معاشران گره از زلف یار باز کنید
8
کام از تو برنمی‌آید
9
قصد هلاک
10
نمی‌دانی مگر دردم؟