ارژنگ آقاجری

ارژنگ آقاجری مؤسس و مدیر هنری نشر تِلِسک است. او همچنین به‌عنوان هم‌بنیان‌گذار و دبیر مجله‌ی آنلاین مرور موسیقی ایران «نُویز» مشغول به فعالیت است. او در حوزه‌ی گویندگی هم دارای مجموعه‌های گوناگونی در حوزه‌ی شعر و ادبیات معاصر فارسی است.